Tuyển dụng

Chúng tôi luôn tìm kiếm tài năng để phát triễn và mở rộng kinh doanh.

Chúng tôi chào đón các nhà đầu tư đối tác, nhà cung cấp.

Ðiện thoại: 0944 690 379 - 0934 139 799

Loading ...